Svømming på NIH avlyst frem til Februar

Julaften ble det avdekket store flisskader i bunnen av svømmebassenget, noe som medføre at vi må tappe ned bassenget for umiddelbar utbedring.
Dessverre får dette konsekvenser for oss og all bruk av bassenget kanselleres med virkning fra dagens dato. Utbedringsarbeidet forventes pågå til og med 3.februar, og forhåpentligvis vil svømmebassenget kunne tas i bruk fra og med mandag 4.februar.

Vi håper selvfølgelig at dette blir fikset så raskt som mulig. Januar okkuperer vi Tøyenbadet og setter ny rekord i utlagte baneskilller!
  • Myspace
  • Tips en venn