Dagsorden på årsmøtet

Agendaen på det tidligere varslede årsmøtet er som følger:

Intro - velkommen
Valg av referent og ordstyrer
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmelding
Regnskap
Årskontigent 2014 og 2015
Budsjett
Styrevalg
Drakter og design.
Forespørsel fra Rye ang Oslo Triatlon
Representanter til Forbundstinget
Eventuelt

Utover dette offisielle blir det også lettere underholdning og bespisning som nevnt i innkallingen.

  • Myspace
  • Tips en venn